Al-Fatihah(الفاتحة)
Original,King Fahad Quran Complex(الأصلي,مجمع الملك فهد القرآن)
show/hide
Mahmud Muhammad Abduh(Mahmud Muhammad Abduh)
show/hide
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ(1)
Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.(1)
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العٰلَمينَ(2)
Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).(2)
الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ(3)
Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.(3)
مٰلِكِ يَومِ الدّينِ(4)
Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).(4)
إِيّاكَ نَعبُدُ وَإِيّاكَ نَستَعينُ(5)
adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).(5)
اهدِنَا الصِّرٰطَ المُستَقيمَ(6)
ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).(6)
صِرٰطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم وَلَا الضّالّينَ(7)
Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.(7)