Al-Balad( البلد)
Original,King Fahad Quran Complex(الأصلي,مجمع الملك فهد القرآن)
show/hide
Mahmud Muhammad Abduh(Mahmud Muhammad Abduh)
show/hide
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ لا أُقسِمُ بِهٰذَا البَلَدِ(1)
Eebe wuxuu ka dhaaran Magaalada «Makaad ee Sharrifan».(1)
وَأَنتَ حِلٌّ بِهٰذَا البَلَدِ(2)
Ood Nabiyow daggantahay dhexdeeda.(2)
وَوالِدٍ وَما وَلَدَ(3)
Iyo Nabi Aadam iyo carruurtiisa «Dadka».(3)
لَقَد خَلَقنَا الإِنسٰنَ فى كَبَدٍ(4)
Ee Eebe Dadka wuu Abuuray iyagoo dhib iyo shaqo (Adduunka kala kulmi).(4)
أَيَحسَبُ أَن لَن يَقدِرَ عَلَيهِ أَحَدٌ(5)
Ma waxayse u maleeyeen inaan cidna awood ku lahayn (dadku).(5)
يَقولُ أَهلَكتُ مالًا لُبَدًا(6)
Dadka (Gaalada) waxay odhan waxaan bixiyey xoolo badan (si xaqa loo horjoogsado).(6)
أَيَحسَبُ أَن لَم يَرَهُ أَحَدٌ(7)
Ma wuxuu u maleeyay (xaq diiduhu) inaan cidna arkaynin.(7)
أَلَم نَجعَل لَهُ عَينَينِ(8)
Miyaannaan u yeelin Laba indhood.(8)
وَلِسانًا وَشَفَتَينِ(9)
Iyo Carrab iyo Laba bishimood.(9)
وَهَدَينٰهُ النَّجدَينِ(10)
Oo miyaannaan u caddaynin Labada Jid (khayrka iyo sharka).(10)
فَلَا اقتَحَمَ العَقَبَةَ(11)
Ee Dadku muu jiidho Jiirta.(11)
وَما أَدرىٰكَ مَا العَقَبَةُ(12)
Ma taqaannaa Jiirta.(12)
فَكُّ رَقَبَةٍ(13)
Waa qoor la xoreeyo.(13)
أَو إِطعٰمٌ فى يَومٍ ذى مَسغَبَةٍ(14)
Iyo cunno la siiyo maalin gaajo.(14)
يَتيمًا ذا مَقرَبَةٍ(15)
Agoon kuu dhaw.(15)
أَو مِسكينًا ذا مَترَبَةٍ(16)
Ama Miskiin Dhulka ku dhagay (dhibaato darteed).(16)
ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذينَ ءامَنوا وَتَواصَوا بِالصَّبرِ وَتَواصَوا بِالمَرحَمَةِ(17)
Markaas la noqdo kuwa Rumeeyay xaqa, isuna dardaarma Samirka, isuna dardaarma naxariista.(17)
أُولٰئِكَ أَصحٰبُ المَيمَنَةِ(18)
Kuwaasina waa kuwa Midigta mari.(18)
وَالَّذينَ كَفَروا بِـٔايٰتِنا هُم أَصحٰبُ المَشـَٔمَةِ(19)
Kuwaka Gaaloobayse Aayaadkannaga waa kuwa jidka xun mari.(19)
عَلَيهِم نارٌ مُؤصَدَةٌ(20)
Waxaana lagu dabooli Naar.(20)