An-Nazi'at( النازعات)
Original,King Fahad Quran Complex(الأصلي,مجمع الملك فهد القرآن)
show/hide
Hamza Roberto Piccardo (Hamza Roberto Piccardo )
show/hide
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ وَالنّٰزِعٰتِ غَرقًا(1)
Per gli strappanti violenti! [La maggior parte degli esegeti ritiene che i soggetti dell'invocazione espressa nei primi cinque versetti siano gli angeli incaricati di prendere le anime dei moribondi. In base a questa ipotesi sarà possibile formulare la traduzione interpretativa con parole molto diverse da quelle del testo coranico. Lo faremo nelle note per proporre al lettore il significato comunemente accettato dall'esegesi islamica] [“Per gli angeli che strappano le anime degli empi con violenza!”](1)
وَالنّٰشِطٰتِ نَشطًا(2)
Per i correnti veloci! [“Per gli angeli che delicatamente ritirano le anime dei credenti!”](2)
وَالسّٰبِحٰتِ سَبحًا(3)
Per i nuotanti leggeri! [“Per gli angeli che fluttuano liberamente nello spazio!”](3)
فَالسّٰبِقٰتِ سَبقًا(4)
Per i sopravanzanti con foga [“Per gli angeli che energicamente precedono le anime dei beati!”](4)
فَالمُدَبِّرٰتِ أَمرًا(5)
per sistemare ogni cosa! [“Per gli angeli che fanno applicare i decreti di Allah!”](5)
يَومَ تَرجُفُ الرّاجِفَةُ(6)
Il Giorno in cui risuonerà il Risuonante, [“il Risuonante”: il Corno del Giudizio fa risuonare il primo dei tre squilli fatidici. Si potrebbe anche tradurre: “il Giorno in cui la terra tremerà violentemente”](6)
تَتبَعُهَا الرّادِفَةُ(7)
al quale seguirà il successivo, [“seguirà il successivo”: il secondo squillo del Corno, quello a cui risponderanno i morti, alzandosi dalle loro tombe, oppure “e sarà reiterata la scossa”](7)
قُلوبٌ يَومَئِذٍ واجِفَةٌ(8)
il quel Giorno tremeranno i cuori(8)
أَبصٰرُها خٰشِعَةٌ(9)
e saranno abbassati gli sguardi.(9)
يَقولونَ أَءِنّا لَمَردودونَ فِى الحافِرَةِ(10)
Dicono: “Saremo ricondotti [sulla terra](10)
أَءِذا كُنّا عِظٰمًا نَخِرَةً(11)
quando già saremo ossa marcite?”.(11)
قالوا تِلكَ إِذًا كَرَّةٌ خاسِرَةٌ(12)
Dicono: “Sarebbe questo un disastroso ritorno!”.(12)
فَإِنَّما هِىَ زَجرَةٌ وٰحِدَةٌ(13)
Ci sarà un solo grido,(13)
فَإِذا هُم بِالسّاهِرَةِ(14)
ed eccoli risvegliati, sulla superficie [della terra].(14)
هَل أَتىٰكَ حَديثُ موسىٰ(15)
Non ti giunse [o Muhammad] la storia di Mosè?(15)
إِذ نادىٰهُ رَبُّهُ بِالوادِ المُقَدَّسِ طُوًى(16)
Quando lo chiamò il suo Signore, nella valle santa di Tuwâ:(16)
اذهَب إِلىٰ فِرعَونَ إِنَّهُ طَغىٰ(17)
“Va' da Faraone, invero è divenuto un ribelle!”.(17)
فَقُل هَل لَكَ إِلىٰ أَن تَزَكّىٰ(18)
E digli: Sei disposto a purificarti,(18)
وَأَهدِيَكَ إِلىٰ رَبِّكَ فَتَخشىٰ(19)
sicché io ti guidi verso il tuo Signore e tu [Lo] tema?".(19)
فَأَرىٰهُ الءايَةَ الكُبرىٰ(20)
Gli mostrò poi il segno più grande.(20)
فَكَذَّبَ وَعَصىٰ(21)
Ma quello tacciò di menzogna e disobbedì,(21)
ثُمَّ أَدبَرَ يَسعىٰ(22)
poi volse le spalle e si distolse.(22)
فَحَشَرَ فَنادىٰ(23)
Convocò [i notabili] e proclamò:(23)
فَقالَ أَنا۠ رَبُّكُمُ الأَعلىٰ(24)
“Sono io il vostro signore, l'altissimo”.(24)
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الءاخِرَةِ وَالأولىٰ(25)
Lo colpì Allah con il castigo nell'altra vita e in questa.(25)
إِنَّ فى ذٰلِكَ لَعِبرَةً لِمَن يَخشىٰ(26)
In ciò vi è motivo di riflessione per chi è timorato [di Allah].(26)
ءَأَنتُم أَشَدُّ خَلقًا أَمِ السَّماءُ ۚ بَنىٰها(27)
Sareste voi più difficili da creare o il cielo che [Egli] ha edificato?(27)
رَفَعَ سَمكَها فَسَوّىٰها(28)
Ne ha innalzato la volta e le ha dato perfetta armonia,(28)
وَأَغطَشَ لَيلَها وَأَخرَجَ ضُحىٰها(29)
ha fatto oscura la sua notte e ha fatto brillare il chiarore del suo giorno.(29)
وَالأَرضَ بَعدَ ذٰلِكَ دَحىٰها(30)
Dopo di ciò ha esteso la terra:(30)
أَخرَجَ مِنها ماءَها وَمَرعىٰها(31)
ne ha tratto l'acqua e i pascoli,(31)
وَالجِبالَ أَرسىٰها(32)
e le montagne le ha ancorate,(32)
مَتٰعًا لَكُم وَلِأَنعٰمِكُم(33)
sì che ne godeste voi e il vostro bestiame.(33)
فَإِذا جاءَتِ الطّامَّةُ الكُبرىٰ(34)
Poi, quando verrà il grande cataclisma,(34)
يَومَ يَتَذَكَّرُ الإِنسٰنُ ما سَعىٰ(35)
il Giorno in cui l'uomo ricorderà in cosa si è impegnato,(35)
وَبُرِّزَتِ الجَحيمُ لِمَن يَرىٰ(36)
e apparirà la Fornace per chi potrà vederla,(36)
فَأَمّا مَن طَغىٰ(37)
colui che si sarà ribellato,(37)
وَءاثَرَ الحَيوٰةَ الدُّنيا(38)
e avrà preferito la vita terrena,(38)
فَإِنَّ الجَحيمَ هِىَ المَأوىٰ(39)
avrà invero la Fornace per rifugio.(39)
وَأَمّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفسَ عَنِ الهَوىٰ(40)
E colui che avrà paventato di comparire davanti al suo Signore e avrà preservato l'animo suo dalle passioni,(40)
فَإِنَّ الجَنَّةَ هِىَ المَأوىٰ(41)
avrà invero il Giardino per rifugio.(41)
يَسـَٔلونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرسىٰها(42)
T'interpellano a proposito dell'Ora: “Quando giungerà?”.(42)
فيمَ أَنتَ مِن ذِكرىٰها(43)
Che [scienza] ne hai per informarli?(43)
إِلىٰ رَبِّكَ مُنتَهىٰها(44)
Al tuo Signore il termine.(44)
إِنَّما أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخشىٰها(45)
Tu non sei che un ammonitore per coloro che la paventano.(45)
كَأَنَّهُم يَومَ يَرَونَها لَم يَلبَثوا إِلّا عَشِيَّةً أَو ضُحىٰها(46)
Il Giorno in cui la vedranno, sarà come se fossero rimasti [sulla terra] una sera o un mattino.(46)